Bhagwan Shailja Narayan
6th Incarnation of Lord Vishnu


Vilay Gyan Dharmarth Sansthan

366, Mirchia Tola, Bareilly, Uttar Pradesh 243005
INDIA

Email :
vilaygyan@yahoo.com